POWRÓT

HISTORIA

MAPA PASJI

  1. en

HISTORIA TLENIA - POD ZABOREM.

Ziemia Świecka w r. 1772 weszła w administrację Zaboru Pruskiego. Miasto Świecie stało się stolicą okupanta          w rejonie. We wrześniu razem z armią wkroczyli niemieccy urzędnicy. Wprowadzono język niemiecki jako urzędowy. Prusacy dokonali spisu okolicznych dóbr, w tym czasie Tleń zawiera jedną włókę gburską, 2 dm i 11 ew. mk a w r. 1868 10 budynków, 3 dm, 35 mk. Mieszkało tu 10 katolików i 22 mieszkańców wyznania ewangelickiego. Wierni uczęszczali do parafii w Osiu. Historia wojen napoleońskich zapadła  w pamięć lokalnych mieszkańców. Wojska przechodzące przez Bory Tucholskie zabierały wszystko co dobre z ziemi i od jej gospodarzy.          W roku 1807 przed wojskami Napoleona przez Osie uciekała pruska rodzina królewska. Nie długo potym wkroczyły tu oddziały polskie, które miały patrolować teren borów. W Osiu przebywał Jan Henryk Dąbrowski. Rok 1812 to przemarsz wojsk francuskich podczas kampanii rosyjskiej, najpierw szli dumni na Moskwę a zimą tego samego roku wracali pokonani. Z tego okresu pochodzi “trakt napoleoński” (r.1811), którego pozostałości możemy zobaczyć do dzisiaj. Zostało wiele opowieści np. jak “legenda o wielkim głodzie”, "kamieniu Napoleona" i wiele wspomnień przekazywanych z ust do ust. Żołnierze z każdej armii  nie byli łaskawi dla mieszkańców borów tucholskich. Okradali gospodarstwa, palili domostwa i krzywdzili kobiety.   Po klęsce Napoleona władze pruskie utrwaliły swój porządek na terenie gminy. Duch Polski był tak ważny, że podczas powstania listopadowego w Osiu rekrutowano ochotników. Walczyli oni na terenie królestwa. Ludność polska nie pozwoliła spokojnie się germanizować i zrzeszała się w różne towarzystwa i organizacje. 20 lipca 1902 r. zapadła decyzja o budowy lini kolejowej, która znacząco przyczyniła się do rozwoju miejscowości. Ludzie z aglomeracji zaczęli szukać wypoczynku poza miastem. W Tleniu zaczęto rozbudowywać bazę noclegową, miejscowość stawała się coraz bardziej atrakcyjna turystycznie. Podczas “Wielkiej Wojny” wielu mężczyzn zostało powołanych do armii, walczyli na różnych frontach. Odnajdziemy tu jedną mogiłę z tego okresu, spoczywa tu Niemiec Johannes Raykowski. Zmarł w Tleniu po powrocie z frontu w roku 1917. Powiew wolności przyszedł w 1918 kiedy Rzeczpospolita wróciła na mapy świata. Radość była ogromna jednak na pełną wolność trzeba było jeszcze poczekać. I mocno o nią zabiegać.

SPRAWDŹ NASZE SOCIAL MEDIA