HISTORIA

MAPA PASJI

  1. en

HISTORIA TLENIA - II WOJNA

Wojna do Tlenia przyszła niespodziewanie i bardzo szybko. Już 2 września niemieckie Luftwaffe bombardowało i ostrzeliwało Osie i uciekinierów z innych wiosek. 3 września 76 regiment piechoty Wehrmachtu wkroczył do Osia. W kościele utworzono tymczasowy obóz jeniecki dla wojskowych i cywili. Żołnierzom pomagali miejscowi Niemcy “Selbschutz”, aresztowano i rozstrzeliwano najważniejsze osoby ze wsi. Szybko pojawiły się represje i akty terroru. Wywieziono sporo osób do obozów koncentracyjnych. Szyldy na ulicach zmieniły się na niemieckie. Na budynku dworca wrócił napis Klinger. Zmieniono właścicieli przedsiębiorstw i ośrodków wypoczynkowych. Nastał nowy porządek. Terytorium traktowano jako dawny teren niemiecki co skutkowało wpisywaniem miejscowej ludności na volkslistę. Wcielano do wojska młodych a tych, którzy nie chcieli umieszczano w obozach lub zabijano. Na terenie Tlenia utworzono dwa obozy dla jeńców i robotników przymusowych. Rozłupywali oni kamienie wyłowione z rzeki Prusiny. Był to podobóz KL Stutthof oraz podobóz Stalg XX Thorn. W pensjonatach wypoczywali oficerowie niemieccy a także zestrzeleni piloci, którzy leczyli swoją traumę i starali się powrócić do służby. W okolicy trenowali bombardowanie miast, zrzucając na specjalnie wybudowaną makietę bomby z kamienia. W niedalekiej okolicy (Wierzchucino) znajdował się tajny poligon gdzie testowano rakiety V2, do dzisiaj odnajdziemy tam pozostałości po próbach np. leje po wybuchu . Zakorzeniony patriotyzm lokalnej społeczności owocował zgrupowaniami partyzanckimi w okolicznych lasach. W Tleniu działała tzw. “Grupa Chorosia”. W rejonie działał wywiad radziecki, który przy pomocy partyzantów starał się działać przeciw Niemcom. Współpraca z Rosjanami skończyła się dla wielu tragicznie. W miarę zbliżającego się frontu, spokój w okolicy zakłócały odgłosy wystrzałów i ewakuujących się Niemców i Volksdeutch-ów. Wyzwolenie było bardzo blisko. Armia radziecka nacierała od strony Wierzchów zdobywając je 16 lutego 1945 r. Tak wygląda tłumaczenie raportu sztabowego strony rosyjskiej:

16 lutego 1945 д.Здрое(Zdroje)Przeciwnik w ciągu dnia okazywał uparty opór naszym nadchodzącym jednostkom.Mocą do 150 żołnierzy wspieranych przez 4 działa samobieżne (самоходные орудия) dwukrotnie kontratakował nasze jednostki; przez cały dzień trwała walka za wieś Wierzchy.Pułk artylerii (Артполк) ostrzeliwał żywą siłę i punkty ognia przeciwnika. Zniszczono: 25 niemieckich niemieckich żołnierzy i oficerów, trzy ciężkie karabiny maszynowe (станковых пулемета), jedno działo samobieżne (самоходное орудие), odparto dwie kontrataki.

17 lutego 1945 д.Здрое(Zdroje)Przeciwnik okazywał uparty opór nadchodzącym jednostkom na rubieży (granicy) wsi Tleń.  W ciągu doby siłą batalionu przy wsparciu dwóch dział samobieżnych самоходных орудий) trzy razy kontratakował nasze jednostki. Wszystkie kontrataki były odparte naszymi jednostkami z wielkimi stratami dla przeciwnika. W ciągu dnia walki było zniszczono: 25 niemieckich żołnierzy i oficerów, jeden ciężki karabin maszynowy станковый пулемет), stłumiony ogień dwóch dział samobieżnych (самоходных орудий) i uszkodzony jeden czołg.Nasze straty: rozbito 2 działa (орудия) 76 mm, jeden samochód Студобекер, zabity kierowca Варлаков, кр-цы Гордеев А.К., Бужак Л.П.

Na Wdzie wysadzono wszystkie mosty aby utrudnić natarcie nieprzyjaciela. Most w Tleniu stracił jedno przęsło. Tego samego dnia wyzwolono bez większych zniszczeń Osie. Okupacja nazistowskich Niemiec dobiegła końca ale walka się nie skończyła.

POWRÓT

SPRAWDŹ NASZE SOCIAL MEDIA